Opslagstavle

På denne side deles dokumenter og information omkring ejerforeningen Christian Winthers Vej 3 A+B. Se menuen til venstre for mere generelle oplysninger, f.eks. kontaktoplysninger, hvilken låsesmed eller VVS vi typisk anvender, hvilke opgaver der udestår til en kommende fællesdag eller hvis du vil se tidligere dokumenter fra f.eks. generalforsamlinger.Årlig generalforsamling

Referat af den årlige generalforsamling kan findes på sitet her:


Fællesdage

Fællesdage afholdes sidste søndag i hhv. april, maj, juni, september og november.
Dvs. for 2015 er det følgende dage: 26. april, 31. maj, 28. juni, 27. september samt 29. november.


Fællesdag d.26 april:

Der bliver hentet – storskrald d. 29/4-2015 og elektronik d. 30/4-2015 - på jeres ejendom

Vi henter 5 typer affald som storskrald.
Affaldet skal være sorteret i 5 tydeligt adskilte bunker ved afhentning:

1. Stort brændbart [1 – 3 meter]: Møbler, madrasser, gulvtæpper og andet indbo.
 • Krav til længden: minimum 1 meter og maksimalt 3 meter (gulvtæpper maksimalt 2 meter).
 • Krav til bredden: maksimalt 1,5 meter i bredden.
 • Der hentes max. 10 m3

OBS: Krav til højden: affaldet må ikke stables højere end 1,2 meter.
OBS: Lange smalle brædder bliver knust i skraldebilen, og skal derfor skæres ned til maksimalt 1,5 meter af sikkerhedsmæssige årsager.
OBS: Brædder, pinde, lister og plader kan placeres i åbne, klare sække, så de står samlet.
OBS: Søm og skruer skal af sikkerhedsmæssige årsager fjernes eller bankes ned.
OBS: Stort brændbart skal placeres på højkant, så det ikke kræver for mange uhensigtsmæssige løft under knæhøjde. Det må ikke ligge fladt på jorden.

Behandling: Stort brændbart bliver eftersorteret. Rent træ og metal bliver genanvendt. Resten bliver brændt på Amager Ressourcecenter (tidl. Amagerforbrænding) og lavet til elektricitet og varme.

Følgende er IKKE stort brændbart:

Afleveres på genbrugsstationen
 • Sanitetsudstyr (toiletter, håndvaske mv.)
 • Glasdøre/porcelæn/spejle
 • Rockwool og andet håndværkeraffald

Afleveres som restaffald (småt brændbart) i beholder eller på genbrugsstationen
 • Sække med affald/tøj, brændbart affald under 1 meter.
 • Flamingo
 • Vådt eller beskidt papir og pap er restaffald

Afleveres til genbrug i beholder ved ejendommen eller på genbrugsstation
 • Pap – flyttekasser, bølgepap, karton
 • Papir - aviser, reklamer, kuverter, gavepapir og bøger
 • Glas – vinflasker og skyllede glas fra madvarer (gerne med låg)
 • Metal – al småt metal under 1 meter
 • Hård plast

Afleveres som farligt affald
 • Maling (dog er indtørret plastmaling er restaffald (småt brændbart))
 • Lysstofrør og sparepærer
 • Alle slags batterier
 • Spraydåser og lignende beholdere under tryk

Du kan læse meget mere om sortering og genbrug på vores hjemmeside: www.frederiksberg.dk/affald

2. Stort jern og metal: Cykler, tørrestativer, stiger, strygebræt og andet indbo af jern og metal
 • Krav til længden: minimum 1 meter.
 • Krav til højden: affaldet må ikke stables højere end 1,2 meter.
OBS: Jernstænger, -rør og –plader må maksimalt være 1,5 meter lange. Cykler skal være mærket ”storskrald”.
”Tommelfingerregel”: jern og metal der er for stort til beholderen til metal.
Behandling: Stort jern og metal bliver knust til genbrug af Stena Metal.

3. Elektronik: Alt med ledning, lys, blink eller lyd.
OBS: Hårde hvidevarer er også elektronik, men må ikke stables ovenpå hinanden.
Behandling: Elektronik er producenternes ansvar. Vi afleverer elektronikken til producenternes brancheforening, der sørger for særbehandling af affaldet.
Mest muligt bliver genbrugt.

4. PVC: Badebolde, altankasser, telte, regntøj, gummistøvler, voksduge, bruseforhæng
”Tommelfingerregel”: pvc er ofte mærket med plastmærke 3 (genbrugstrekant med et 3-tal).
Behandling: Pvc bliver deponeret sikkert på AV-Miljø.

5. Imprægneret træ: Rækværk og træ fra vådrum
Behandling: Imprægneret træ bliver brændt på særlige anlæg, der kan rense kemikalierne ud af røgen.


Placering af storskrald
Storskraldet skal så vidt muligt placeres i gården på et af kommunen godkendt afhentningssted. For regler vedrørende afhentningssted se www.frederiksberg.dk/affald (under Regler om affald – Standplads) eller bestil en brochure hos Borgerservice. Kan det ikke afhentes i gården, placeres det på fortov tidligst aftenen før afhentning og senest kl. 7:00 på afhentningsdagen.

OBS: Det er ejendommens ansvar at affaldet er sorteret korrekt på afhentningsdagen, også selvom en del af affaldet er kommet fra andre end ejendommens egne beboere, eller der er blevet klunset i storskraldet.


Det er koster ekstra gebyrer, når man ikke sorterer sit affald
Behandlingsanlæggene tager ikke imod affald, der ikke er sorteret, og udsteder gebyrer for fejlsortering.
Derfor henter vi ikke affald, der ikke er sorteret korrekt.
Hvis jeres affald ikke er sorteret, tager skraldemanden det ikke med.
Det betyder, at skraldebilen er kørt forgæves, og I skal bestille afhentning igen.
Derfor kan din ejendom, ved gentagende fejl og forgæves kørsler, blive opkrævet et ekstra gebyr for fejlsortering på op til 2.000 kroner inkl. moms per bestilling.

Kør selv på genbrugsstationen
Det affald, som vi ikke henter som storskrald, kan du aflevere på genbrugsstationerne.
På genbrugsstationen kan du aflevere mere end 40 forskellige typer affald, og du får personlig råd og vejledning i, hvordan du skal sortere dit affald.
Find den nærmeste genbrugsstation på www.frederiksberg.dk/affald

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på affaldstelefon 3821 4900, via mail: affald@frederiksberg.dk eller gennem selvbetjeningen på www.frederiksberg.dk/affald

Venlig hilsen

Christina Holbek
Affald & Genbrug
Frederiksberg Kommune
Comments